Obsah ve 100 g

% DDD

ve 100 g

Obsah

v 1 dávce (30 g)

% DDD

1 dávce (30 g)

Banán

Energetická hodnota (kcal)

363

kcal

109

kcal

Energetická hodnota (kJ)

1 524

kJ

457

kJ

Tuky celkem

4,26

g

1,28

g

z toho nasycené mastné kyseliny

0,24

g

0,07

g

Sacharidy

9,10

g

2,73

g

z toho cukry

7,32

g

2,20

g

Bílkoviny

73,80

g

22,14

g

Sůl

0,34

g

0,10

g

Vláknina

0,30

g

0,09

g

Vitamíny a stopové prvky

D-Biotin

25

mcg

50,00%

7,50

mcg

15,00%

Kyselina listová

100

mcg

50,00%

30,00

mcg

15,00%

Kyselina pantothenová

3

mg

50,00%

0,90

mg

15,00%

Niacin

8

mg

50,00%

2,40

mg

15,00%

Thiamin

0,55

mg

50,00%

0,17

mg

15,00%

Vitamin B12

1,25

mcg

50,00%

0,38

mcg

15,00%

Vitamin B6

0,7

mg

50,00%

0,21

mg

15,00%

Vitamin C

40

mg

50,00%

12,00

mg

15,00%

Draslík

586

mg

29,30%

175,80

mg

8,79%

Hořčík

94

mg

25,00%

28,20

mg

7,50%

Vápník

498

mg

62,20%

149,40

mg

18,66%

Zinek

1,5

mg

15,00%

0,45

mg

4,50%

Aminokyseliny

Alanin Ala

3,35

g

1 005

mg

Arginin Arg

6,86

g

2 058

mg

Cystein Cys

0,87

g

261

mg

Glutamin Glu

1,46

g

438

mg

Glycin Gly

4,82

g

1 446

mg

Histidin His

1,7

g

510

mg

Isoleucin Ile (BCAA)

3,85

g

1 155

mg

Kyselina asparagová Asp

5,72

g

1 716

mg

Kyselina glutamová Glu

14,52

g

4 356

mg

Leucin Leu (BCAA)

7,54

g

2 262

mg

Lysin Lys

5,53

g

1 659

mg

Methionin Met

1,41

g

423

mg

Phenylalanin Phe

2,53

g

759

mg

Prolin Pro

6,35

g

1 905

mg

Serin Ser

3,37

g

1 011

mg

Threonin Thr

3,64

g

1 092

mg

Tryptofan Trp

1,04

g

312

mg

Tyrozin Tyr

2,09

g

627

mg

Valin Val (BCAA)

4,01

g

1 203

mg

Taurin

0,97

g

291

mg

Obsah ve 100 g

% DDD

ve 100 g

Obsah

v 1 dávce (30 g)

% DDD

1 dávce (30 g)

Čokoláda

Energetická hodnota (kcal)

360

kcal

108

kcal

Energetická hodnota (kJ)

1 512

kJ

454

kJ

Tuky celkem

4,45

g

1,34

g

z toho nasycené mastné kyseliny

0,22

g

0,07

g

Sacharidy

10,30

g

3,09

g

z toho cukry

8,50

g

2,55

g

Bílkoviny

71,60

g

21,48

g

Sůl

0,33

g

0,10

g

Vláknina

0,85

g

0,26

g

Vitamíny a stopové prvky

D-Biotin

25

mcg

50,00%

7,50

mcg

15,00%

Kyselina listová

100

mcg

50,00%

30,00

mcg

15,00%

Kyselina pantothenová

3

mg

50,00%

0,90

mg

15,00%

Niacin

8

mg

50,00%

2,40

mg

15,00%

Thiamin

0,55

mg

50,00%

0,17

mg

15,00%

Vitamin B12

1,25

mcg

50,00%

0,38

mcg

15,00%

Vitamin B6

0,7

mg

50,00%

0,21

mg

15,00%

Vitamin C

40

mg

50,00%

12,00

mg

15,00%

Draslík

586

mg

29,30%

175,80

mg

8,79%

Hořčík

94

mg

25,00%

28,20

mg

7,50%

Vápník

498

mg

62,20%

149,40

mg

18,66%

Zinek

1,5

mg

15,00%

0,45

mg

4,50%

Aminokyseliny

Alanin Ala

3,22

g

966

mg

Arginin Arg

6,8

g

2 040

mg

Cystein Cys

0,81

g

243

mg

Glutamin Glu

1,46

g

438

mg

Glycin Gly

4,77

g

1 431

mg

Histidin His

1,62

g

486

mg

Isoleucin Ile (BCAA)

3,69

g

1 107

mg

Kyselina asparagová Asp

5,41

g

1 623

mg

Kyselina glutamová Glu

13,87

g

4 161

mg

Leucin Leu (BCAA)

7,26

g

2 178

mg

Lysin Lys

5,28

g

1 584

mg

Methionin Met

1,35

g

405

mg

Phenylalanin Phe

2,44

g

732

mg

Prolin Pro

6,2

g

1 860

mg

Serin Ser

3,23

g

696

mg

Threonin Thr

3,45

g

1 035

mg

Tryptofan Trp

1,00

g

300

mg

Tyrozin Tyr

2,03

g

609

mg

Valin Val (BCAA)

3,87

g

1 161

mg

Taurin

0,97

g

291

mg

Obsah ve 100 g

% DDD

ve 100 g

Obsah

v 1 dávce (30 g)

% DDD

1 dávce (30 g)

Jahoda

Energetická hodnota (kcal)

362

kcal

109

kcal

Energetická hodnota (kJ)

1 520

kJ

456

kJ

Tuky celkem

4,26

g

1,28

g

z toho nasycené mastné kyseliny

0,24

g

0,07

g

Sacharidy

8,93

g

2,68

g

z toho cukry

7,15

g

2,15

g

Bílkoviny

73,80

g

22,14

g

Sůl

0,34

g

0,10

g

Vláknina

0,35

g

0,11

g

Vitamíny a stopové prvky

D-Biotin

25

mcg

50,00%

7,50

mcg

15,00%

Kyselina listová

100

mcg

50,00%

30,00

mcg

15,00%

Kyselina pantothenová

3

mg

50,00%

0,90

mg

15,00%

Niacin

8

mg

50,00%

2,40

mg

15,00%

Thiamin

0,55

mg

50,00%

0,17

mg

15,00%

Vitamin B12

1,25

mcg

50,00%

0,38

mcg

15,00%

Vitamin B6

0,7

mg

50,00%

0,21

mg

15,00%

Vitamin C

40

mg

50,00%

12,00

mg

15,00%

Draslík

586

mg

29,30%

175,80

mg

8,79%

Hořčík

94

mg

25,00%

28,20

mg

7,50%

Vápník

498

mg

62,20%

149,40

mg

18,66%

Zinek

1,5

mg

15,00%

0,45

mg

4,50%

Aminokyseliny

Alanin Ala

3,35

g

1 005

mg

Arginin Arg

6,86

g

2 058

mg

Cystein Cys

0,87

g

261

mg

Glutamin Glu

1,46

g

438

mg

Glycin Gly

4,82

g

1 446

mg

Histidin His

1,7

g

510

mg

Isoleucin Ile (BCAA)

3,85

g

1 155

mg

Kyselina asparagová Asp

5,72

g

1 716

mg

Kyselina glutamová Glu

14,52

g

4 356

mg

Leucin Leu (BCAA)

7,54

g

2 262

mg

Lysin Lys

5,53

g

1 659

mg

Methionin Met

1,41

g

423

mg

Phenylalanin Phe

2,53

g

759

mg

Prolin Pro

6,35

g

1 905

mg

Serin Ser

3,37

g

1 011

mg

Threonin Thr

3,64

g

1 092

mg

Tryptofan Trp

1,04

g

312

mg

Tyrozin Tyr

2,09

g

627

mg

Valin Val (BCAA)

4,01

g

1 203

mg

Taurin

0,97

g

291

mg

Obsah ve 100 g

% DDD

ve 100 g

Obsah

v 1 dávce (30 g)

% DDD

1 dávce (30 g)

Kokos

Energetická hodnota (kcal)

360

kcal

108

kcal

Energetická hodnota (kJ)

1 512

kJ

454

kJ

Tuky celkem

4,26

g

1,28

g

z toho nasycené mastné kyseliny

0,24

g

0,07

g

Sacharidy

8,26

g

2,48

g

z toho cukry

6,48

g

1,94

g

Bílkoviny

73,7

g

22,11

g

Sůl

0,34

g

0,10

g

Vláknina

0,30

g

0,09

g

Vitamíny a stopové prvky

D-Biotin

25

mcg

50,00%

7,50

mcg

15,00%

Kyselina listová

100

mcg

50,00%

30,00

mcg

15,00%

Kyselina pantothenová

3

mg

50,00%

0,90

mg

15,00%

Niacin

8

mg

50,00%

2,40

mg

15,00%

Thiamin

0,55

mg

50,00%

0,17

mg

15,00%

Vitamin B12

1,25

mcg

50,00%

0,38

mcg

15,00%

Vitamin B6

0,7

mg

50,00%

0,21

mg

15,00%

Vitamin C

40

mg

50,00%

12,00

mg

15,00%

Draslík

586

mg

29,30%

175,80

mg

8,79%

Hořčík

94

mg

25,00%

28,20

mg

7,50%

Vápník

498

mg

62,20%

149,40

mg

18,66%

Zinek

1,5

mg

15,00%

0,45

mg

4,50%

Aminokyseliny

Alanin Ala

3,35

g

1 005

mg

Arginin Arg

6,86

g

2 058

mg

Cystein Cys

0,87

g

261

mg

Glutamin Glu

1,46

g

438

mg

Glycin Gly

4,82

g

1 446

mg

Histidin His

1,7

g

510

mg

Isoleucin Ile (BCAA)

3,85

g

1 155

mg

Kyselina asparagová Asp

5,72

g

1 716

mg

Kyselina glutamová Glu

14,52

g

4 356

mg

Leucin Leu (BCAA)

7,54

g

2 262

mg

Lysin Lys

5,53

g

1 659

mg

Methionin Met

1,41

g

423

mg

Phenylalanin Phe

2,53

g

759

mg

Prolin Pro

6,35

g

1 905

mg

Serin Ser

3,37

g

1 011

mg

Threonin Thr

3,64

g

1 092

mg

Tryptofan Trp

1,04

g

312

mg

Tyrozin Tyr

2,09

g

627

mg

Valin Val (BCAA)

4,01

g

1 203

mg

Taurin

0,97

g

291

mg

Obsah ve 100 g

% DDD

ve 100 g

Obsah

v 1 dávce (30 g)

% DDD

1 dávce (30 g)

Višeň - Jogurt

Energetická hodnota (kcal)

361

kcal

108

kcal

Energetická hodnota (kJ)

1 516

kJ

455

kJ

Tuky celkem

4,19

g

1,26

g

z toho nasycené mastné kyseliny

0,23

g

0,07

g

Sacharidy

9,20

g

2,76

g

z toho cukry

7,00

g

2,10

g

Bílkoviny

73,10

g

21,93

g

Sůl

0,34

g

0,10

g

Vláknina

0,32

g

0,10

g

Vitamíny a stopové prvky

D-Biotin

25

mcg

50,00%

7,50

mcg

15,00%

Kyselina listová

100

mcg

50,00%

30,00

mcg

15,00%

Kyselina pantothenová

3

mg

50,00%

0,90

mg

15,00%

Niacin

8

mg

50,00%

2,40

mg

15,00%

Thiamin

0,55

mg

50,00%

0,17

mg

15,00%

Vitamin B12

1,25

mcg

50,00%

0,38

mcg

15,00%

Vitamin B6

0,7

mg

50,00%

0,21

mg

15,00%

Vitamin C

40

mg

50,00%

12,00

mg

15,00%

Draslík

586

mg

29,30%

175,80

mg

8,79%

Hořčík

94

mg

25,00%

28,20

mg

7,50%

Vápník

498

mg

62,20%

149,40

mg

18,66%

Zinek

1,5

mg

15,00%

0,45

mg

4,50%

Aminokyseliny

Alanin Ala

3,35

g

1 005

mg

Arginin Arg

6,86

g

2 058

mg

Cystein Cys

0,87

g

261

mg

Glutamin Glu

1,46

g

438

mg

Glycin Gly

4,82

g

1 446

mg

Histidin His

1,7

g

510

mg

Isoleucin Ile (BCAA)

3,85

g

1 155

mg

Kyselina asparagová Asp

5,72

g

1 716

mg

Kyselina glutamová Glu

14,52

g

4 356

mg

Leucin Leu (BCAA)

7,54

g

2 262

mg

Lysin Lys

5,53

g

1 659

mg

Methionin Met

1,41

g

423

mg

Phenylalanin Phe

2,53

g

759

mg

Prolin Pro

6,35

g

1 905

mg

Serin Ser

3,37

g

1 011

mg

Threonin Thr

3,64

g

1 092

mg

Tryptofan Trp

1,04

g

312

mg

Tyrozin Tyr

2,09

g

627

mg

Valin Val (BCAA)

4,01

g

1 203

mg

Taurin

0,97

g

291

mg

Obsah ve 100 g

% DDD

ve 100 g

Obsah

v 1 dávce (30 g)

% DDD

1 dávce (30 g)

Vanilka

Energetická hodnota (kcal)

362

kcal

109

kcal

Energetická hodnota (kJ)

1 520

kJ

456

kJ

Tuky celkem

4,26

g

1,28

g

z toho nasycené mastné kyseliny

0,24

g

0,07

g

Sacharidy

8,93

g

2,68

g

z toho cukry

7,15

g

2,15

g

Bílkoviny

73,80

g

22,14

g

Sůl

0,34

g

0,10

g

Vláknina

0,35

g

0,11

g

Vitamíny a stopové prvky

D-Biotin

25

mcg

50,00%

7,50

mcg

15,00%

Kyselina listová

100

mcg

50,00%

30,00

mcg

15,00%

Kyselina pantothenová

3

mg

50,00%

0,90

mg

15,00%

Niacin

8

mg

50,00%

2,40

mg

15,00%

Thiamin

0,55

mg

50,00%

0,17

mg

15,00%

Vitamin B12

1,25

mcg

50,00%

0,38

mcg

15,00%

Vitamin B6

0,7

mg

50,00%

0,21

mg

15,00%

Vitamin C

40

mg

50,00%

12,00

mg

15,00%

Draslík

586

mg

29,30%

175,80

mg

8,79%

Hořčík

94

mg

25,00%

28,20

mg

7,50%

Vápník

498

mg

62,20%

149,40

mg

18,66%

Zinek

1,5

mg

15,00%

0,45

mg

4,50%

Aminokyseliny

Alanin Ala

3,35

g

1 005

mg

Arginin Arg

6,86

g

2 058

mg

Cystein Cys

0,87

g

261

mg

Glutamin Glu

1,46

g

438

mg

Glycin Gly

4,82

g

1 446

mg

Histidin His

1,7

g

510

mg

Isoleucin Ile (BCAA)

3,85

g

1 155

mg

Kyselina asparagová Asp

5,72

g

1 716

mg

Kyselina glutamová Glu

14,52

g

4 356

mg

Leucin Leu (BCAA)

7,54

g

2 262

mg

Lysin Lys

5,53

g

1 659

mg

Methionin Met

1,41

g

423

mg

Phenylalanin Phe

2,53

g

759

mg

Prolin Pro

6,35

g

1 905

mg

Serin Ser

3,37

g

1 011

mg

Threonin Thr

3,64

g

1 092

mg

Tryptofan Trp

1,04

g

312

mg

Tyrozin Tyr

2,09

g

627

mg

Valin Val (BCAA)

4,01

g

1 203

mg

Taurin

0,97

g

291

mg